True
Ondernemen.TV - TV kijken via internet, de beste Ondernemen tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

De zin van je leven - Alle afleveringen
De zin van je leven
De zin van je leven: Egbert Modderman

Egbert Modderman, kunstschilder. Moddermans werk bestaat uit grote schilderijen waarin een verhaal uit de Bijbel centraal staat. Hij probeert te schilderen wat iemand innerlijk beweegt. De zin die hij koos uit Spreuken 21 houdt daarmee verband, de tekst gaat volgens hem over de kern waar geloven om draait: 'Elk mens probeert in zijn geloof het juiste te doen, God kijkt naar welke intentie daarachter zit.'De zin van je leven
De zin van je leven: Ellen Deckwitz

Ellen Deckwitz, dichter en columnist. De zin refereert aan een thema wat haar al haar hele leven bezighoudt; somberheid en depressie. Deckwitz vroeg zich af: Is somberheid een kwelling van God, zoals ook beschreven in Samuel 16:14? Ze vertelt: 'Ik ben gestopt met mezelf kwalijk nemen dat ik mij zo voel. Ik oefen nu met het verstillen en vertragen, en dat geeft mij kracht.'De zin van je leven
De zin van je leven: Arjan Broers

Arjan Broers, pastor van de Dominicusgemeente in Amsterdam. 'Ga, je geloof heeft je gered', is de zin die Broers inspireert. 'De zin komt elke keer voor bij iemand die een buitenstaander is. Jezus vraagt niet of hij of zij even de geloofsbelijdenis op kan lepelen, nee, het geloof hééft je al gered. Het is een verwachtingsvolle houding.'De zin van je leven
De zin van je leven: Kees Kraayenoord

Kees Kraayenoord is oprichter en predikant bij kerk Mozaiek0318. Als kleine jongen zocht hij nabijheid van God door met een Bijbel in bed te slapen. De zin van zijn leven staat vereeuwigd op zijn lichaam, een deel uit de brief van Paulus uit de Efeziërs. Hoe zoekt Kraayenoord nu nabijheid van God in zijn leven? 'Door te zingen en gitaar te spelen vul ik dat verlangen, mijn hart wordt daarvan wakker en ik ervaar de nabijheid van God'.De zin van je leven
De zin van je leven: Derk Boswijk

Derk Boswijk, Tweede Kamerlid van het CDA, draagt de tekst 'U hebt mijn leven aan de dood ontrukt' uit het bijbelboek Psalmen altijd met zich mee. De zin biedt hem troost en hoop op een leven na dit leven. Ook was de tekst van groot belang voor zijn opa, die na het horen van deze tekst op zijn sterfbed rustig kon heengaan.De zin van je leven
De zin van je leven: Mariecke van den Berg

Mariecke van den Berg, bijzonder hoogleraar feminisme en christendom. 'Geniet van het leven met de vrouw die je bemint', staat in het bijbelboek Prediker. Ooit geschreven met waarschijnlijk een man als beoogde lezer, maar als lesbische vrouw betrekt ze de tekst ook op zichzelf. De Bijbel is voor Van den Berg niet altijd gemakkelijk: 'Ik kom niet zomaar God tegen in die tekst, ik moet daar soms wel echt voor armpjedrukken.'De zin van je leven
De zin van je leven: Winston Bergwijn

De tekst van rapper Winston Bergwijn (artiestennaam Winne) uit Lucas gaat over 'de andere wang toekeren'. Winston Bergwijn ervoer deze tekst als een Bijbelse beproeving toen afgelopen jaren twee vrienden van hem door geweld om het leven kwamen. De tekst biedt hem ook perspectief om de daders te vergeven: 'Je wordt geen mooier mens als je in die woede blijft hangen. Ik zie dit als een kans om de schoonheid van God te laten zien.'De zin van je leven
De zin van je leven: Klaas van Kruistum

Klaas van Kruistum, presentator bij de KRO-NCRV, koos voor Paulus, die in de brief aan de Efeziërs schrijft: 'Wees bescheiden, zachtmoedig en verdraag elkaar uit liefde'. Het inspireert Van Kruistum om nieuwsgierig te zijn en zo de verbinding met anderen te zoeken en om af en toe wat meer stelling te durven nemen. 'Dat ben ik nu aan het oefenen. Ik wil gewoon iets kunnen roepen en dan eventueel later te denken: Ik zat er toch even naast.'De zin van je leven
De zin van je leven: Noud Fortuin

Theologiestudent Noud Fortuin is transgender. Een paar jaar geleden ging hij in transitie. Daar ging een lastige periode aan vooraf, waarin hij twijfelde of God er wel voor hem was. Toen hij de tekst uit Jesaja hoorde over de adelaar die zijn vleugels spreidt, wist hij het: dat wordt mijn nieuwe naam (Noud betekent adelaar). 'Deze tekst gaf mij op dat moment houvast dat het goed zou komen.'De zin van je leven
De zin van je leven: Susan Smit

Volgens schrijfster Susan Smit is de Bijbel eeuwenlang door kerkelijke machthebbers misbruikt, bijvoorbeeld om vrouwen als 'heksen' te kunnen vervolgen. Terwijl Jezus juist zegt dat er geen instanties nodig zijn om met God in contact te komen. Voor Susan is een Bijbeltekst uit Lucas: 'het koninkrijk Gods is 'in ulieden' uit de Statenvertaling een belangrijke tekst. Zij is verrast door de nieuwe vertaling.De zin van je leven
De zin van je leven: Gianni Grot

Gianni Grot, medeoprichter van Omroep Zwart, overleefde ternauwernood een zwaar auto-ongeluk. Dat er een Bijbel open lag naast de kapotte auto, was volgens hem geen toeval. Hij koos voor de bekende Psalm 121, waaruit hij dagelijks kracht put: 'Wat er ook gebeurt, ik weet dat God mij altijd beschermt.'De zin van je leven
De zin van je leven: Carmen Stoetzer-Melissant

Predikante Carmen Stoetzer-Melissant leed jarenlang aan faalangst. Ze studeerde zang aan het conservatorium, maar werd naar eigen zeggen door God geroepen om predikant te worden. Nu staat ze iedere week op de kansel. Soms keren oude angsten terug, dan put Carmen troost uit een tekst uit het Bijbelboek Spreuken: 'Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet'.De zin van je leven
De zin van je leven: Jan Rot

Zanger en tekstdichter Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Op dit bijzondere moment in zijn leven vraagt hij zich af wat het koninkrijk van God omvat. Is het koninkrijk van God 'in ulieden', zoals in de Statenvertaling staat? Hoe kijkt hij naar het leven na dit leven? 'Er is gewoon leven na de dood, namelijk jij zal mij nog herinneren dat ik hier heb gezeten, net als mijn kinderen, zo leef ik door.'De zin van je leven
De zin van je leven: Chris Kijne

De tekst van Chris Kijne, presentator van NPORadio1-programma's, is uit Leviticus: 'Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen (...) maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen (...)'