True
Ondernemen.TV - TV kijken via internet, de beste Ondernemen tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Kanaal Sociaal - Alle afleveringen
Kanaal Sociaal
Kanaal Sociaal: Zorgeloos

Louise zet samen met haar gezin stappen voor de toekomst van Mees. Mariska probeert na een gesprek met haar leidinggevende haar werk weer op te pakken en Marloes krijgt hoop wanneer haar schoonmoeder een positieve uitslag van het ziekenhuis krijgt. Mensen zijn verbonden met en afhankelijk van elkaar, niemand heeft niemand nodig. In de toekomst zal bijna iedereen mantelzorger worden en zullen we anders naar zorg moeten gaan kijken. Hoe gaan we die toekomst zorgeloos tegemoet?Kanaal Sociaal
Kanaal Sociaal: Uit Liefde

Piet is samen met zijn vrouw Cora op de camping waar ze al hun hele leven komen. Het is echter geen vakantie voor Piet. Wanneer is zijn plafond bereikt? Seval zet een belangrijke stap om de pijn van haar familieverhaal niet langer te verzwijgen. En René verhuist nu echt naar het verpleeghuis, waar hij zich zorgen maakt over zijn vrouw Elly. Wie zorgt er voor haar, nu zij voortaan alleen thuis zal wonen? Uit liefde kan je veel zorg geven, verleg je steeds een grens. Een mantelzorger kan niet opgeven, want als je opgeeft laat je een dierbare vallen. Hoe lang is dat vol te houden? Wie zorgt er voor de mantelzorger?Kanaal Sociaal
Kanaal Sociaal: Partner of personeel

Marloes zorgt voor haar vrouw Marleen (en inmiddels ook voor haar schoonmoeder) naast haar drukke baan. Ondanks alles vinden ze een liefdevol evenwicht in hun relatie. Voor Mariska wordt de zorg voor haar man en haar kinderen na alle spanning door de ziekenhuisonderzoeken nu echt te veel. De achttienjarige Melinda draagt al jaren zorg voor haar moeder en net als bij Frany, die voor haar vader zorgt, dringt het beeld zich op dat ze een moeder voor hun ouders moeten zijn. Hoe houd je je relatie in stand, hoe blijf je een partner, een moeder of dochter naast de rol van zorgverlener?Kanaal Sociaal
Kanaal Sociaal: Kopzorgen

Deventer is een sociale stad. De bewoners zorgen voor elkaar, uit behulpzaamheid maar ook uit noodzaak. Alles komt op het bordje van de mantelzorger terecht, praktische zaken maar ook de morele dilemma's. Louise bespreekt haar hoop en wensen voor zoon Mees op school, maar loopt tegen de beperkte mogelijkheden aan. Mariska worstelt met het vertrouwen in de professionele zorg.Kanaal Sociaal
Kanaal Sociaal: In de zorgjungle

De verzorgingsstaat is niet meer. Zelfredzaamheid en zorgen voor je naaste is nu de norm. Maar hoe regel je die zorg? Bij welk loket vind je hulp? Milja van het sociale team probeert mantelzorgers wegwijs te maken, maar de route naar gepaste zorg blijkt niet eenvoudig. Mariska loopt vast tussen de verschillende instanties, Piet wordt van het kastje naar de muur gestuurd en Louise probeert overzicht over de administratie te houden.Kanaal Sociaal
Kanaal Sociaal: Ik kan het niet alleen

Nederland telt meer dan vijf miljoen mantelzorgers. Hoe vergaat het zes mantelzorgers in Deventer? Houden ze het vol? Het is 'standje overleven', volgens Louise die voor haar zoon Mees zorgt en worstelt met de vraag of ze haar eigen leven ooit nog terugkrijgt. De zorg eist een steeds hogere tol van haar. Ingrijpende beleidswijzigingen zorgen ervoor dat mantelzorgers tegenwoordig de steunpilaren van ons zorgsysteem zijn.