True
Ondernemen.TV - TV kijken via internet, de beste Ondernemen tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Pointer - Alle afleveringen
Pointer
Pointer: Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding

Arbeidsmigranten die door ziekte hun werk verliezen, komen vaak in de knel. Ze kennen de weg niet in het Nederlandse zorgsysteem en worden amper geholpen door uitzendbureaus. Zo raken veel zieke werknemers hun werk en hun tijdelijke huisvesting kwijt en krijgen ze soms ook geen uitkering. Pointer reconstrueert waar het misgaat en laat migranten die zich gedumpt voelen aan het woord. De rechter heeft dit jaar bepaald dat een uitzendkracht bij ziekte niet langer automatisch ontslagen mag worden. Toch blijkt dat nog regelmatig voor te komen. Hoe kan het vangnet zo tekortschieten voor de 400.000 mensen die hier slecht betaald werk komen doen?Pointer
Pointer: Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding

Een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met financiële problemen. Om dat getal terug te dringen en te voorkomen dat mensen in de knel komen door problematische schulden, moeten gemeenten sinds 2021 contact opnemen met hun inwoners met betaalachterstanden bij huur, energie, water en de zorgverzekering. Maar komen die signalen wel goed binnen? Worden inwoners effectief benaderd? En komen jongeren wel voldoende in beeld bij beginnende schulden?Pointer
Pointer: Afl. 10

Behalve misinformatie, rekenfoutjes en regelrechte onwaarheden, zien we in campagnetijd nog een interessant fenomeen waar je als kiezer van op de hoogte wil zijn: de drogreden. In Pointer Factcheck de beste voorbeelden.Pointer
Pointer: Afl. 9

Als je met een middeninkomen meer gaat werken, dan gaat van elke extra verdiende euro, 80 cent naar de belasting. Dat beweert Mona Keijzer van de BBB. Maar die bewering klopt niet.Pointer
Pointer: Afl. 8

Rob Jetten (D66) zegt dat hij als minister heeft afgedwongen dat álle grote daken verplicht zonnepanelen krijgen. Klopt dat?Pointer
Pointer: Afl. 7

Volgens Wybren van Haga van BVNL zitten in Nederland 1,2 miljoen mensen op de bank die wel kunnen, maar niet willen werken. Klopt dat?Pointer
Pointer: Afl. 6

Volgens de Partij voor de Dieren slokt het verbouwen van veevoer veel te veel grond op: maar liefst vier keer meer dan wanneer we alleen mensen zouden hoeven voeden met hetzelfde land. Klopt dat?Pointer
Pointer: Afl. 5

Volgens Thierry Baudet zit er nog voor 600 miljard euro aan Gronings gas in de grond. 'Je kunt heel Groningen een Lamborghini cadeau doen en dan heb je nog ontzettend veel geld over.' Klopt dat?Pointer
Pointer: Afl. 4

GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans zegt dat wat zijn partij betreft alleen bij grote vermogens van miljoenen de erfbelasting met maximaal 45 procent wordt verhoogd. En voor huizen geldt dat niet. Maar in zijn eigen partijprogramma staat echt iets anders.Pointer
Pointer: Afl. 3

Als relatief klein land als Nederland heeft het geen zin om geld in duurzame energie te steken, omdat in Azië 1100 kolencentrales worden bijgebouwd. Een bewering van Fleur Agema van de PVV. Maar het klopt niet.Pointer
Pointer: Afl. 2

SGP, ChristenUnie en Forum voor Democratie beweren dat veel vrouwen die een abortus hebben ondergaan daar spijt van hebben. Maar dat klopt niet.Pointer
Pointer: Afl. 1

Partijleider van de VVD Dilan Yesilgöz stelt dat gezinshereniging van asielzoekers leidt tot heel veel nareizigers. Maar dat klopt niet.Pointer
Pointer: Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding

Klassieke muziek heeft voor veel mensen het imago van fatsoenlijk, keurig en misschien zelfs een beetje saai. Stukken zijn soms honderden jaren oud en er wordt met man en macht gewerkt aan het behoud van de schoonheid ervan. En dat gaat er soms hard aan toe. Na een eerste aflevering in september meldden tientallen (oud-)studenten van conservatoria zich bij Pointer. Zij vertellen over de cultuur op klassiekemuziekopleidingen, waar de docent koning is en lessen een-op-een en achter gesloten deuren plaatsvinden. Hoe ver kan en mag iemand gaan die zo bepalend is voor een carrière? Wie controleert dat en wat als je docent te ver is gegaan?Pointer
Pointer: Talent gemist op school

We hebben een groot tekort aan vakmensen, zeker in de bouw en in de zorg. Toch worden kinderen niet gestimuleerd een praktisch vak te leren. Het is eerder andersom: scholen en ouders duwen kinderen zo veel mogelijk naar het havo of vwo. Zelfs als kinderen andere talenten hebben, gelukkiger worden van werken met hun handen en zélfs nu je met praktische beroepen meer kan verdienen. Waarom is dat? En hoe veranderen we het? Ook het kabinet wil het roer omgooien in het onderwijs, maar Pointer stuit op een probleem: de wetgeving.Pointer
Pointer: Mantelzorg: wie betaalt de rekening?

Mantelzorg en werk combineren: het is een zware en soms bijna ondoenlijke combinatie. Veel mantelzorgers gaan daarom minder werken of melden zich ziek, zo blijkt uit onderzoek. 18 procent van de uitval door ziekte is mantelzorggerelateerd, zo zijn de schattingen. Voor werkgevers dus extra belangrijk om ervoor te zorgen dat hun mantelzorgende medewerkers blijven staan. Maar zijn werkgevers daar wel klaar voor? Zijn de zorgverlofregelingen wel afdoende? Wie betaalt uiteindelijk de rekening van de vergrijzende samenleving, waarin we steeds meer voor elkaar moeten gaan zorgen?Pointer
Pointer: Verslaafd op doktersrecept

De afgelopen twintig jaar is het aantal gebruikers van opioïden, zware verslavende pijnstillers, in Nederland enorm gestegen. Gewaarschuwd door de opioïdenepidemie die zich in de Verenigde Staten voltrok, werd in ons land in 2019 een taakgroep opgericht die de groei van het aantal gebruikers een halt toe moest roepen. Inmiddels is de taakgroep gestopt, terwijl het aantal mensen dat opioïden kreeg voorgeschreven in 2022 weer steeg. Zat de taak van de taakgroep er wel op?Pointer
Pointer: De lekkende Lekdijk

Tot 2050 moet 1.500 kilometer aan dijken versterkt worden in Nederland. Ons land is kwetsbaar nu de zeespiegel stijgt en de kans op extreem weer toeneemt. Maar wát als het bij de werkzaamheden fout gaat? Als huizen scheuren, verzakken en sommige woningen zelfs onbewoonbaar dreigen te worden, zoals bij de Zuid-Hollandse Lekdijk. Jarenlang wachten bewoners al op compensatie. Welke lessen kunnen worden geleerd? Een urgente vraag met het oog op de grote opgave aan dijkversterkingen die nog komen gaat.Pointer
Pointer: Grote vakantieparken breiden zich verder uit, de plaatselijke bewoners zijn er wel klaar me

We gaan graag op vakantie in eigen land of een weekendje weg naar het bos, de heide of de zee. Vakantiehuisjes zijn razend populair. In Zeeland breiden vakantieparken zich verder uit, maar een groep plaatselijke inwoners is er inmiddels wel klaar mee en is bang dat de rust en de ruimte waar de toeristen juist voor komen, zal verdwijnen door de uitbreiding van vakantieparken. Zijn de grenzen van de toeristische groei bereikt?Pointer
Pointer: Grensoverschrijdend gedrag in de klassieke muziek

Klassieke muziek heeft voor veel mensen het imago van fatsoenlijk, keurig en misschien een beetje saai. In eeuwenoude concertzalen worden meesterwerken gespeeld door de beste orkesten. Van jongs af aan zetten musici alles opzij voor de muziek. Het concertpodium is het hoogste doel en een orkestbaan gewild. De concurrentie is groot: Nederland telt negen symfonische orkesten en evenveel conservatoria. Hoe veilig is die sector voor (jonge) musici? Hoe vullen orkesten en conservatoria hun verantwoordelijkheid op dat vlak in? Pointer deed onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en sprak tientallen musici uit Nederland en daarbuiten.Pointer
Pointer: Wie controleert de natuurcontrole?

Burgers schrikken op als gemeente Westerveld midden door een natuurgebied een fietspad trekt. Die bouw mag, omdat een natuurtoets verklaart dat er geen schade zal zijn. Maar deze toets blijkt te rammelen en dat komt vaker voor, ontdekt Pointer. Terwijl dit soort natuurtoetsen bepalen of woningbouw, festivals of zelfs de isolatie van je huis mag doorgaan. Wie maakt die toetsen? Wie betaalt ervoor? En wat als de inhoud niet klopt? Pointer duikt in de wereld van toetsers en ontdekt opvallende zaken. Zo mag je al een rapport maken na een cursus van enkele dagen en is verzet soms bijzonder moeilijk.Pointer
Pointer: Helpt onze toetscultuur het leesplezier om zeep?

Nederlandse kinderen lezen niet graag. Qua leesplezier bungelen onze tienjarigen ergens onderaan de internationale ranglijst en hun leesvaardigheid zit inmiddels onder het westerse gemiddelde. Wat is er in Nederland anders dan in andere landen? Leerkracht Henny en schoolleider Eva tippen ons dat onze toetscultuur er weleens debet aan zou kunnen zijn. Scholen en leerlingen worden afgerekend op hun toetsresultaten, dus daar richt het taalonderwijs zich veelal op. Hoe zit dit in elkaar? Wat leren kinderen eigenlijk tijdens de begrijpend leeslessen? En zijn er ook scholen waar kinderen wél plezier hebben in lezen en schrijven?Pointer
Pointer: Geld of klimaat? Dit dorp worstelt met die vraag

Wie Schoonebeek zegt, zegt oliewinning. Het Drentse dorp blijkt alleen niet meer zo eensgezind over deze industrie als vroeger. Er liggen plannen om afvalwater uit de winning in de bodem te injecteren, maar dat ziet niet iedereen zitten. De NAM en het ministerie willen afspraken maken, maar wat zijn die echt waard? En wat gebeurt er in een kleine gemeenschap wanneer een deel zich tegen een oude bekende keert?Pointer
Pointer: Jonge gedetineerden gaan vaak opnieuw de fout in

Het belangrijkste doel van een gevangenisstraf voor minderjarigen is resocialisatie. Als jongeren weer buiten staan, moeten ze voldoende ondersteuning hebben gekregen om niet opnieuw de fout in de gaan. Toch zijn de recidivecijfers onverminderd hoog. Meer dan de helft van de jongeren die een gevangenisstraf hebben uitgezeten, pleegt opnieuw een delict en staat binnen twee jaar weer op de stoep van de jeugdgevangenis. Pointer onderzoekt hoe het komt dat dit cijfer zo hoog blijft. Gaat het simpelweg om een groep die niet te redden is? Of vragen we het onmogelijke van jongeren die kampen met complexe problematiek?Pointer
Pointer: Zorgen om dementiezorgwoningen

Het aantal mensen dat intensieve zorg nodig heeft vanwege dementie neemt de komende jaren toe, maar toch mogen er geen plekken in verpleeghuizen worden bijgebouwd. Woningcorporaties en zorginstellingen maken zich zorgen, want ook de realisatie van 40.000 'verpleegzorgplekken' voor mensen met dementie ligt achter op schema. Waar kunnen mensen met dementie straks wonen? En waarom duurt het zo lang om woningen te bouwen terwijl we dit probleem al jaren op ons af zien komen?Pointer
Pointer: File op het stroomnet

We zijn in Nederland hard bezig met verduurzamen. Daardoor gebruiken we steeds meer stroom en wekken we meer stroom op. Maar ons huidige elektriciteitsnet kan dat niet aan. Op veel plekken in het land is het net vol en kunnen bedrijven, scholen of zelfs hele woonwijken geen (uitbreiding van een) aansluiting krijgen op het net. Om dat op te lossen moeten we het stroomnet versterken, maar dat gaat niet van de een op de andere dag. En dus wordt ook gewerkt aan een hoop innovatieve oplossingen, zoals het meer lokaal delen van en flexibeler omgaan met stroom. Die oplossingen lopen nu alleen nog vaak stuk op regelgeving. Hoe zou dat anders kunnen?Pointer
Pointer: Bouwen in het weiland

We hebben huizen nodig en projectontwikkelaars bouwen die graag in weilanden. Bij Alphen aan de Rijn ligt er een mooie polder voor klaar. Maar ís deze Gnephoek wel de beste plek voor 10.000 nieuwe huizen, in een diepe polder met zwakke grond? Provincie en waterschappen waarschuwen: als je hier bouwt krijgt de samenleving in de toekomst hoge kosten. Maar de gemeente en het Rijk zetten door en willen juist wel dat de huizen er komen. Welke belangen hebben zij om tegen het advies in te gaan? Naast de woningnood blijken de grondaankopen een van de argumenten.Pointer
Pointer: Gehandicaptenzorg

Terwijl de 24 uurszorg steeds zwaarder wordt, kiezen veel ouders ervoor om hun kind met ernstige meervoudige beperkingen thuis te houden. Ouders vinden de zorg in reguliere instellingen ondermaats en staan vaak lang op wachtlijsten. Onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders herkennen de problemen, maar komen niet tot een eenduidige oplossing.Pointer
Pointer: Wonen op vakantieparken

Maaike woont met haar gezin - tegen de regels van de gemeente in - op een vakantiepark. De gemeente is de laatste jaren strikt gaan handhaven en verzegelt daarom vorig jaar hun huis. Met alle gevolgen van dien. Het gezin zwerft van tijdelijke woning naar tijdelijke woning en de schoolresultaten van de kinderen kelderen. Hoe terecht is deze strikte handhaving? En hoe gaan gemeenten überhaupt om met de dilemma's rond permanente bewoning van vakantieparken? Moeten de plekken om te recreëren worden beschermd of is het omturnen van vakantiewoningen naar woonwijken dé oplossing voor de wooncrisis?Pointer
Pointer: De vogelgriep: wíe ruimt de dode wilde vogels op?

Dierenambulances vrezen een vogelgrieppandemie. Nu al ruimen ze elke dag tientallen besmette dode wilde vogels op, vaak ook nog op eigen kosten. Maar wat als het virus zich steeds verder verspreidt? Al bijna zes miljoen kippen zijn geruimd en steeds meer zoogdieren raken besmet met het virus. Deskundigen waarschuwen: de vogelgriep kan een gevaar worden voor de volksgezondheid. Maar wie is verantwoordelijk voor al die wilde vogels met vogelgriep? En wie draait er voor de kosten op?Pointer
Pointer: Toetsstress

De eindtoets komt er weer aan voor groep 8. Dat betekent bleke snoetjes, korte lontjes en buikpijnklachten, zeggen leerkrachten. Maar niet alleen de eindtoets zorgt voor stress. Ook rond de toetsen in groep 5, 6 en 7 zien leerkrachten gestreste kinderen. Deze toetsen worden namelijk meegenomen in het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Om dit te beïnvloeden gaan kinderen buiten school trainen. Ouders kopen toetsen via internet of ze sturen hun kroost naar toetstrainingen. Waarom hechten we zoveel waarde aan die toetsen? Zorgt onze toetscultuur niet voor ongelijke kansen? En kan het ook anders?Pointer
Pointer: Aanpak jeugdcriminaliteit

Jongeren belanden steeds jonger achter tralies en de delicten waarvoor ze vastzitten worden ernstiger. Een criminele carrière gaat soms razendsnel, van drugs rondbrengen tot het plegen van een huurmoord. De impact van deze delicten is gigantisch voor slachtoffers, nabestaanden en de samenleving. Het Rijk stelt miljoenen beschikbaar, maar slechts enkele gemeenten profiteren daarvan. Pointer onderzoekt de aanpak van jeugdcriminaliteit. Hoe effectief is dat? Werkt de harde aanpak van straf en repressie, of moeten we jongeren juist helpen met hun problemen?Pointer
Pointer: Jaren te veel huur betalen door fout energielabel

We zijn in Groningen stad, waar sommige huurders al jaren te veel betalen, omdat het energielabel op hun woning niet klopt. Wie is verantwoordelijk voor de foute energielabels op honderden woningen? Is er opzet in het spel? En waarom is het voor (oud-)huurders zo lastig om hun geld terug te krijgen, zelfs als duidelijk is dat er iets niet klopt? We gaan in de stad op zoek naar antwoorden.Pointer
Pointer: Wie stopt de bouwstop?

De woningnood is groot en de huizenprijzen zijn nog hoog. En toch bouwen we niet op hoog tempo nieuwe huizen bij. Het tegenovergestelde gebeurt juist: investeerders zetten hun nieuwbouwplannen stil, omdat het nu beter uitkomt even te wachten. Door het hele land gebeurt dit. Vooral de huizen die zo hard nodig zijn - de betaalbare huurwoningen voor leraren en zorgpersoneel - worden geraakt. Hoe kan het dat het voor bedrijven nu beter is om niet te bouwen dan wel? En hoe gaat de overheid dit oplossen? Het kabinet wil juist tot en met 2030 bijna één miljoen huizen erbij. Wordt de woningnood nu nóg erger?Pointer
Pointer: Vervoersarmoede: minder bussen, minder kansen

Het busvervoer staat onder druk, vooral op het platteland. Bijna lege bussen zijn voor de vervoerder niet rendabel, maar de leefbaarheid is er wél van afhankelijk. Want wat als je als scholier niet meer kunt thuiskomen na een college? Sommige dorpen zijn in de avonduren en in het weekend niet meer bereikbaar met het openbaar vervoer, terwijl in de stad elke vijf minuten een bus rijdt. Dat zorgt voor kansenongelijkheid, vinden deskundigen. Is het tijd voor een ondergrens? Heeft ieder dorp recht op een buslijn?Pointer
Pointer: Groningers in de aardbevingsellende

Afgelopen jaar heeft de parlementaire enquêtecommissie onderzocht hoe de Groningers toch zo in de aardbevingsellende terecht hebben kunnen komen. Een ding is duidelijk: de veiligheid van de Groningers is jarenlang genegeerd. Maar hoe zit dat nu? Nog steeds wachten duizenden bewoners op versterking van hun huizen. Maar worden de onveilige huizen nu wél met spoed aangepakt?Pointer
Pointer: Heeft het broodtrommeltje zijn langste tijd gehad?

Miljoenen worden vrijgemaakt voor noodhulp omdat kinderen met honger in de klas zitten. Dit is een tijdelijke oplossing voor een probleem dat al jaren speelt. Honger en slecht eten staan gelijke kansen in de weg. Leerkrachten Jean-Paul en Susanne zijn daarom begonnen met het organiseren van een gezonde schoollunch. Maar dat valt in de praktijk niet mee. Hoe doen andere landen in Europa dit? En wat is de visie van dit kabinet?Pointer
Pointer: De geestelijke gezondheidszorg moet op de schop

Wie wacht op hulp bij psychisch lijden moet flink geduld hebben. Op dit moment staan er 85.000 mensen op een wachtlijst van de ggz. Ondertussen neemt de behoefte aan psychische hulp alleen maar toe. Een op de vijf Nederlanders komt mentaal ooit in de knel. Als je eenmaal aan de beurt bent, moet je een label krijgen, anders wordt de zorg niet vergoed. En dat hokjesdenken stuit op steeds meer weerstand. De schoen wringt dus aan alle kanten en makkelijke oplossingen zijn er niet. Er gaan steeds meer stemmen op om de ggz drastisch op de schop te nemen.Pointer
Pointer: Honger in de klas

Afgelopen najaar ging er een schok door Nederland toen bleek dat kinderen in ons rijke land zonder eten naar school gaan. De verontwaardiging was groot, vrijwilligers gingen broodjes smeren en Den Haag maakte miljoenen vrij om kinderen eten te geven op school. Wat zit hierachter? Hoe groot is het probleem van armoede en slecht eten onder kinderen? En wat vinden scholen ervan dat zij het nu op hun bordje krijgen?Pointer
Pointer: Student zoekt kamer

Woningen met ongedierte en schimmel, slapen in een tent op een camping of urenlang in de trein zitten om een college te volgen. Studenten accepteren veel want er is een groot tekort aan studentenwoningen. Nederlandse universiteiten zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Bijna elke studie is in het Engels te volgen en de deuren staan wagenwijd open voor studenten van over de hele wereld. De verwachtingen zijn dat de studentenaantallen de komende jaren alleen nog maar verder gaan groeien. Maar wie is verantwoordelijk voor een fatsoenlijke studentenkamer?Pointer
Pointer: Kan je een oud bos vervangen door nieuwe natuur?

Een eenzame paal met een nestkast voor vleermuizen en een rijtje oude bomen die door stalen kettingen overeind worden gehouden. Ecoloog en vleermuiskenner René Janssen ziet hoofdschuddend toe hoe het Limburgse Sterrebos, een oudbos met 200 jaar oude bomen, na de kap is veranderd in een vrijwel kale vlakte. De vleermuiskasten verderop zijn onderdeel van een natuurcompensatieplan, een wettelijke verplichting voor natuur die vernietigd is. Maar kan dat eigenlijk wel, een gekapt bos compenseren als het om een zo'n oud natuurgebied gaat? Of is natuurcompensatie vooral een papieren werkelijkheid die in de praktijk weinig voorstelt?Pointer
Pointer: Donorkind

Er zijn tienduizenden kinderen van anonieme spermadonoren in Nederland. Via nieuwe, goedkope internationale DNA-testen vinden ze alsnog hun vader. Maar wat als het de vruchtbaarheidsarts blijkt? Of wat als je tientallen halfbroers en -zussen hebt omdat het zaad van je donorvader jarenlang is gebruikt? Voor donorkinderen zijn het pijnlijke ontdekkingen en met de opkomst van Deense spermabanken groeien de risico's. Hoe is het donorkind beschermd in Nederland? Wie controleert het systeem?Pointer
Pointer: Wie helpt ons van de pillen af?

Miljoenen Nederlanders slikken medicijnen voor de geest. We slikken antidepressiva, antipsychotica, slaapmedicatie of middelen die onze stemming bepalen. Soms is het een redmiddel. Maar we slikken het te veel en te lang, vinden psychiaters en apothekers. Te lang doorgaan met een middel als antidepressiva kan bijwerkingen geven als een te hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, gewichtstoename of emotionele afvlakking. Ondertussen voelen mensen die willen minderen met medicijnen zich aan hun lot overgelaten. Wie helpt ons met afbouwen?Pointer
Pointer: Uitzending 06-11-2022

Plastic hoort niet thuis in de natuur. Toch zijn er meerdere wandelpaden van Natuurmonumenten in natuurgebieden verstevigd met plastic vervuild bouwpuin. Dit menggranulaat, waar maximaal 1 procent bouwafval in mag zitten zoals plastic, is ook in het natuurgebied de Marker Wadden gebruikt. Op de nieuw aangelegde eilandengroep in het Markermeer komen we op en rond de paden stukjes pvc-buis, elektriciteitsdraden en zelfs complete stekers tegen. En dat terwijl plastic schadelijke gevolgen kan hebben voor de natuur. Vogels kunnen er verstrikt in raken, of zien het aan voor voedsel. Waarom zet juist Natuurmonumenten dit vervuilde bouwpuin in?Pointer
Pointer: Uitzending 30-10-2022

800.000 arbeidsmigranten wonen en werken jaarlijks in Nederland. Maar plekken om te wonen zijn er voor hen nauwelijks. In de Bollenstreek is het tekort aan woningen al jaren bekend. Ondanks intenties van de gemeente lukt het niet om grootschalige huisvesting te realiseren. Daardoor belanden de buitenlandse werknemers vaak in slechte en regelmatig ook illegale huisvesting. Buurtbewoners hebben geen zin in een 'Polenhotel', maar het bedrijfsleven en de lokale economie profiteren van de goedkope en flexibele inzet van arbeidsmigranten. Wie is verantwoordelijk voor een fatsoenlijke woning voor hen?Pointer
Pointer: Uitzending 23-10-2022

Arbeidsmigranten houden de Nederlandse economie draaiende. Ze zorgen ervoor dat onze groenten goedkoop zijn en dat onze pakketjes zo snel mogelijk bezorgd worden. Maar al jaren verschijnen er alarmerende berichten over de uitbuiting van buitenlandse werknemers. Te vaak krijgen ze te weinig uitbetaald en wonen ze onder slechte en onveilige omstandigheden. Ondanks de maatschappelijke verontwaardiging hierover verbetert de situatie voor hen nauwelijks. Wie voelt zich verantwoordelijk voor de arbeidsmigrant?Pointer
Pointer: Natuur verliest terrein

De Veluwe is het grootste aangesloten Nederlandse natuurgebied op land. Een prachtige zandvlakte met bijzondere natuur: van vliegend hert tot burlend edelhert. Grote delen zijn beschermd Natura 2000-gebied. Maar die bescherming weet niet te verhinderen dat het slecht gaat met de kwaliteit van de natuur. Woningbouw, evenementen, vakantieparken en hotels in en vlak bij beschermde natuur zorgen voor extra druk. Welke keuzes worden er gemaakt op de Veluwe? Wat zijn de gevolgen van de kleine stukjes land die telkens worden afgesnoept van de natuur?Pointer
Pointer: Kanaaldrama

Wat als je huis scheurt na werkzaamheden van de overheid? Zo'n vierhonderd Twentse bewoners zagen hun huizen scheefzakken na het uitbaggeren van het kanaal Almelo-De Haandrik. De werkzaamheden zijn al vier jaar afgelopen, maar nog steeds staan er woningen in de stutten en breken er muren los. Het maakt bewoners radeloos. De provincie is veroorzaker, maar mag per woning bepalen of iemand vergoeding krijgt én kan bezwaren zelfstandig afwikkelen. Zelfs een gang naar de rechter is bijna onmogelijk. De onafhankelijkheid is ver weg, zien bestuurskundigen. Waarom mag dit?Pointer
Pointer: Kinderopvang in nood

Er is nood aan de man in de kinderopvang. Kinderopvangcentra in het land kampen met een schreeuwend tekort aan personeel. Groepen sluiten, contracten worden verscheurd en locaties blijven dicht. Ouders wachten jaren op een plek op de kinderopvang en gaan soms noodgedwongen minder werken. Kortom: de functie van kinderopvang als arbeidsmarktinstrument hapert. Met bijna 5.000 open vacatures en het voornemen om kinderopvang vanaf 2025 vrijwel gratis te maken, staat de sector voor een grote uitdaging. Hoe lang moeten ouders zich nog in duizend bochten wringen?Pointer
Pointer: Gaat alcohol de winkelstraat redden?

Dat jongeren alcohol drinken is een probleem. Alcohol drinken leidt tot meer ongelukken, vechtpartijen, ziektes zoals leverkanker en minder IQ-punten. In het Nationaal Preventieakkoord staat dat alcohol minder normaal moet worden. Vooral voor de gezondheid van jongeren is dit belangrijk. Want zien drinken, doet drinken. Gek genoeg wil het kabinet alcohol bij de kledingzaak, de kapper en de boekhandel juist nu gaan toestaan. Wat is hier aan de hand? Gaan economische belangen boven de gezondheid van jongeren?Pointer
Pointer: Online gokken

Al maanden worden we bestookt door flitsende gokreclames. Aanbieders als Toto, Betcity en Kansino mogen sinds kort online gokken aanbieden, zoals roulette op je telefoon. In ruil moeten ze ingrijpen als iemand bijvoorbeeld erg vaak geld inlegt of zeer veel geld verspeelt. Maar grijpen aanbieders ook in? Pointer onderzocht de nieuwe gokmarkt en ontdekte dat Nederlanders nu veel geld kunnen vergokken zonder iets te horen. Een verslaafde gokker verspeelde zelfs een maandinkomen per dag en raakte zo diep in de problemen. Hoe kan dit, en waarom grijpt de overheid niet in?Pointer
Pointer: Slapeloze kinderen, radeloze ouders

Moeder Jamie had al drie kinderen die niet goed sliepen, maar haar jongste dochter Peyton (1) spant de kroon. Nachtenlang zijn Jamie en haar man in touw en komen ook zelf nauwelijks aan slapen toe. Peyton lijkt nergens last van te hebben, maar haar ouders valt het loodzwaar. Veel jonge ouders kampen met gebroken nachten. En steeds vaker huren zij daarom een kinderslaapcoach in tegen een fors tarief. Zijn kinderslaapcoaches dé oplossing voor jonge kinderen die niet slapen? Kunnen radeloze ouders niet bij de reguliere zorg terecht?Pointer
Pointer: Wie betaalt de duurzame boer?

Minder stikstofuitstoot, meer aandacht voor biodiversiteit, minder broeikasgassen en graag ook nog een beetje diervriendelijker. Van boeren wordt heel wat verandering verwacht in de komende jaren. Makkelijk is dat niet, want de consument zit niet altijd te wachten op duurzame, en daardoor ook vaak duurdere producten. De investeringen betalen zichzelf niet terug. Hoe moet de landbouw vergroenen als de consument er niet voor wil betalen?Pointer
Pointer: Pillen in het verpleeghuis

In het verpleeghuis krijgen veel mensen met dementie een pil om onrustig gedrag, zoals agressie of dwalen, te temperen. Maar aan deze pillen kleven nadelen. Zo werken ze in veel gevallen helemaal niet en kunnen ze forse bijwerkingen hebben. Toch wil het niet goed lukken om het gebruik ervan terug te dringen. En dat heeft alles te maken met de druk op de werkvloer in het verpleeghuis. Verpleegkundigen en verzorgenden zien hun werk namelijk steeds complexer worden en krijgen vaker te maken met agressie. Is het onder deze omstandigheden haalbaar om het pilgebruik terug te dringen?Pointer
Pointer: In opstand tegen logistieke 'blokkendozen'

Met spandoeken en protestacties komen omwonenden in opstand zich tegen de komst van grote distributiecentra in de buurt. Groene weilanden die plaats moeten maken voor grote blokkendozen, de vele vrachtwagens die door de buurt gaan rijden: ze zien het met lede ogen aan en voelen zich nauwelijks gehoord. Toch zijn er de afgelopen jaren miljoenen vierkante meters logistieke loodsen bijgekomen in ons land. Waarom zijn die grote pakhuizen zo populair? En is een verdere 'verdozing' van ons landschap nog te stoppen?Pointer
Pointer: Hoe menselijk is ons vreemdelingenbeleid?

Een jaar geleden presenteerden vreemdelingenrechtadvocaten een zwartboek met misstanden in het vreemdelingenrecht. Ze zagen in het Nederlandse vreemdelingenbeleid een parallel met de toeslagenaffaire. Volgens hen is de menselijke maat uit het oog verloren bij het beoordelen van verblijfsaanvragen en veroorzaakt dat schrijnende gevallen. Mede vanwege politieke keuzes zou bij uitvoeringsorganisatie IND een werkcultuur heersen waarin vreemdelingen worden gewantrouwd en alles gericht is op het afwijzen van verblijfsaanvragen. Hoe zit dit systeem in elkaar en hoe menselijk is ons vreemdelingenbeleid een jaar na het zwartboek?Pointer
Pointer: De Gezondheidskloof

Kinderen in een gezin met een laag inkomen en lage opleiding leven gemiddeld zes jaar korter en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. Is dat eigen schuld? Je kunt toch ook gezond eten met een kleine portemonnee? Ja, laat Chris (53) uit Amsterdam-Noord ons zien, maar het wordt haar niet makkelijk gemaakt. De meeste producten in supermarkten zijn ongezond en in buurten met veel lage inkomens zitten twee keer zoveel junkfoodlocaties als in buurten met veel hoge inkomens. Je moet dus veel tijd en kennis hebben om gezonde keuzes te maken. Wie gaat de kinderen die hier opgroeien helpen? Is het tijd voor de politiek om in te grijpen?Pointer
Pointer: Starters zitten aan de grond

Veel starters willen in hun dorp of stad blijven wonen, maar hoe doe je dat als er niet wordt bijgebouwd? En als die paar huizen op Funda ver boven je budget zijn? Zelf het heft in handen nemen en een stuk grond kopen, dachten starters in het Friese Stavoren. Tot er een projectontwikkelaar kwam met een grotere zak geld. Ook in het Limburgse Mechelen gaat het bij zelf bouwende starters niet van een leien dakje. Na vijf jaar is er nog steeds geen schop de grond in. Geschikte bouwgrond blijkt schaars en ook zijn er andere hobbels op de weg. Hoe komen starters nog aan een betaalbare woning?Pointer
Pointer: Jehovah's straf

Jehovah's Getuigen - bekend van de leden die langs de deuren gaan - kennen harde straffen voor afvalligen. Wie opstapt of wordt geëxcommuniceerd, mag soms zelfs eigen kinderen nooit meer zien. Volgens de geloofsorganisatie schrijft de Bijbel dit voor, maar ex-leden wijzen op het zware leed dat het beleid veroorzaakt. Vooral omdat een veroordeling levenslang doorwerkt en dit leden en ex-leden beschadigt. Een ex-lid vertelt hoe ze hierdoor al op jonge leeftijd op straat kwam te staan. In België en Noorwegen is dit shunning recent verboden. Gaat Nederland volgen?Pointer
Pointer: Ongelijkheid in de spreekkamer

Vrouwen leven vaker in slechtere gezondheid dan mannen. Dat komt omdat de gezondheidszorg van oudsher vooral gebaseerd is op het mannenlichaam. Sommige diagnoses worden bij vrouwen nog altijd (te) laat herkend. Is er wel voldoende aandacht voor sekse- en genderverschillen in de gezondheidszorg? Van welke verschillen tussen man en vrouw zijn we ons al bewust, en wat weten we nog niet? En wat moet er gebeuren om het kennisgat verder te dichten?Pointer
Pointer: Gescheiden ouders in woningnood

Voor alleenstaande ouders met kinderen is het haast onmogelijk om na de scheiding een betaalbaar huis te vinden. Door de woningnood in Nederland krijgen ze geen voorrang meer en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang. Pointer spreekt met gescheiden moeders die met hun kinderen noodgedwongen in een stacaravan moeten wonen. Gemeenten en woningcorporaties zeggen niets voor hen te kunnen doen. Wie helpt deze ouders? Wordt er wel voldoende rekening gehouden met het belang van het kind? En waarom komt de bouw van betaalbare huurwoningen maar niet van de grond?Pointer
Pointer: Duurzame vis: bestaat dat wel?

De meeste viseters zeggen het belangrijk te vinden: het visje op hun bord moet een beetje duurzaam gevangen zijn. In de supermarkt koop je verantwoorde vis met een MSC-keurmerk, maar is die vis wel altijd zo duurzaam? Bij de verkoop van duurzame vis wordt bijvoorbeeld nauwelijks gekeken naar brandstofverbruik. Maar zit de consument wel te wachten op nog duurzamere vis, als het daardoor ook duurder wordt?Pointer
Pointer: Vechten voor de veiligheid van je huis

'Onze veiligheid interesseert ze niet', reageert een Groninger boos op het nieuws dat de gaswinning komende tijd omhooggeschroefd wordt. Het is opnieuw een dreun van de politiek die de Groningers moeten incasseren. Veel huizenbezitters weten nog niet eens of hun woning wel veilig is. De versterkingsoperatie verloopt al jaren uiterst traag en stroef. Meer dan 26.000 woningen in het aardbevingsgebied moeten geïnspecteerd en mogelijk versterkt worden. Nog maar tien procent van de huizen is daadwerkelijk versterkt, de rest wacht al jaren. Hoe kán het dat de Groningers nog áltijd moeten vechten voor de veiligheid van hun huizen?Pointer
Pointer: Spookdorpen vol vakantiewoningen

Een authentieke dorpswoning aan de kust. Wie wil dat niet als vakantiewoning? Steeds meer vermogende particulieren en beleggers kopen een tweede woning in toeristische dorpen aan de kust, op de Waddeneilanden of in het Friese merengebied. Om er zelf vakantie te vieren of om te verhuren aan toeristen. Maar er zit ook een keerzijde aan zo'n droomhuis. Starters uit de streek kunnen vaak geen betaalbare woning meer vinden. En door gebrek aan permanente bewoners moeten scholen en winkels sluiten en lopen ook de plaatselijke voetbalclub en de vrijwillige brandweer leeg.Pointer
Pointer: Klimaatconflict in de stad

Nietsvermoedend laat Jim Visser zonnepanelen plaatsen op het dak van zijn woning in Bergen op Zoom. Hij wil graag verduurzamen voor het klimaat en voor zijn eigen portemonnee. Even later wordt hij op de vingers getikt door de gemeente. Zijn zonnepanelen moeten eraf, anders volgt een boete van 2500 euro. De reden: de zonnepanelen tasten het cultuurhistorische karakter van de binnenstad aan. Dat roept bij ons de vraag op: Hoe maken gemeenten de afweging tussen esthetiek enerzijds en groene ambities anderzijds? Wanneer is een gebied 'te mooi' voor zonnepanelen? En valt dit in tijden van klimaatverandering nog wel te verantwoorden?Pointer
Pointer: Lessen in online shaming

Isa is 13 jaar wanneer een naaktfoto met haar naam erbij de school rondgaat via WhatsApp en andere sociale media. Leerlingen schelden haar uit voor 'kankerhoer' en 'slet'. 'Ik voelde me vies en kwetsbaar' zegt Isa, die twee weken niet naar school durfde. Volgens haar had de school weinig aandacht voor online shaming. Hoe gaan scholen eigenlijk om met dit soort incidenten? Geven ze voldoende voorlichting aan het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto's? En waarom is les in online shaming nu nog geen verplichte kost?Pointer
Pointer: Leven in luilekkerland

Pizzeria's, hamburgerzaken en donutwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Het aantal ongezonde verkooppunten in Nederland is de afgelopen tien jaar met 30% toegenomen. Tegelijkertijd zien we de overgewichtcijfers bij pubers stijgen; inmiddels is één op de zes pubers te zwaar. Kun je nog spreken van eigen keuze als je als jongere op elke straathoek wordt verleid om ongezond te eten? Of wordt het tijd dat we jongeren beter gaan beschermen tegen een omgeving die hen dik en ziek maakt?Pointer
Pointer: Vet verleid

Hidde (8 jaar) kampt met overgewicht. Als hij junkfood ziet, krijgt hij zin om nog meer te eten. De maatschappij wijst beschuldigend naar hem en zijn moeder, maar ligt het wel aan hen? Onze biologie maakt dat we snakken naar suiker, vet en zout. Toch blijven we het normaal vinden dat kinderen door influencers en op straat bestookt worden met reclames voor junkfood. Inmiddels is al één op de zeven kinderen ongezond zwaar. Is het eigenlijk wel mogelijk om weerstand te bieden aan al die verleidingen?Pointer
Pointer: Beperkte toegang

In 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag Handicap. Sindsdien is het verboden om onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder beperking. Maar sinds 2016 is de positie van mensen met een handicap op veel vlakken verslechterd. In Nederland wordt al vanaf de kinderopvang tegen kinderen met een handicap gezegd dat ze niet welkom zijn. Ook in het onderwijs zijn er aparte scholen voor kinderen die doof zijn, verstandelijk beperkt of in een rolstoel zitten. Zo ontstaan parallelle samenlevingen voor mensen die gezond zijn en mensen met een beperking. Met welke gevolgen?Pointer
Pointer: De seizoenscamping verdwijnt

Grote investeerders azen op de overname van seizoenscampings. Het Kustpact uit 2017 verbiedt bouwen aan de kust, daarom zoeken grote recreatiebedrijven sluiproutes om tóch te kunnen bouwen. Stacaravaneigenaren, zoals Jeroen van Baal, zijn de dupe. Hij moest met caravan en al vertrekken van zijn camping in Zeeuws-Vlaanderen, omdat recreatiegigant Roompot er een grootschalig park met vakantiehuizen gaat bouwen. Valt de kust ten prooi aan grote projectontwikkelaars?Pointer
Pointer: Kink in de kabel

Plannen voor zonneweides stuiten regelmatig op verzet, zeker omdat de daken van bedrijfspanden in de omgeving nogal eens leeg blijven. Slechts twaalf procent van de bedrijfsdaken ligt op dit moment vol met zonnepanelen en om de klimaatdoelen te halen, moeten dat er veel meer worden. Moeten ondernemers gedwongen worden om hun dak te verduurzamen of lost dat het probleem niet op? Welwillende bedrijven lopen namelijk ook nu al aan tegen obstakels bij hun verduurzamingsplannen, zoals een overbelast stroomnet.Pointer
Pointer: Geen geld voor gas

De gasprijzen gaan door het dak en dat zorgt voor hoge energierekeningen en steeds meer onrust. Ook in het kabinet is inmiddels doorgedrongen dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat een grote groep mensen vanaf januari massaal in de schulden raakt omdat ze hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Toch wordt niet iedereen even hard geraakt door de gascrisis. Volgens onderzoeksinstituut TNO woont driekwart van de mensen die in energiearmoede leven in een sociale huurwoning die vaak slecht geïsoleerd is. Hoe komen zij de winter door? En wat doen woningcorporaties en gemeenten om hen hierbij te helpen?Pointer
Pointer: Online shaming

Een naaktfoto van een meisje dat op Robin lijkt, wordt massaal verspreid via Whatsapp en sociale media. Ze is het niet, maar wordt er wel door allerlei mensen op aangesproken. Wat kan zij, als slachtoffer van online shaming, doen? Kan de foto worden verwijderd en de daders worden bestraft? Op de berichtendienst Telegram bestaan groepen, met tienduizenden mensen leden, waarin dagelijks foto's en contactgegevens van jongens en meisjes ongewenst worden gedeeld. Wat is de verantwoordelijkheid van Telegram? En heeft het zin om aangifte te doen tegen de verspreiders?Pointer
Pointer: Wildgroei exoten

De Japanse duizendknoop rukt op in Nederland. Deze exotische plant overwoekert tuinen, bouwgrond en het spoor. De Japanse duizendknoop kan tien centimeter per dag groeien en weet door de kleinste scheurtjes van asfalt, leidingen en beton te dringen. Bestrijding is nodig vanwege erosie aan dijken, en omdat kades verzwakken en inheemse soorten worden verdrongen. Sommige gemeenten geven miljoenen per jaar uit aan bestrijding, maar ook burgers zoals de Zeelandse Myrthe besteden wekelijks uren in de tuin om de woekerplant eronder te krijgen. Wat moet er gebeuren om de invasie te stoppen?Pointer
Pointer: Ophef over afschieten damherten

Ruim dertig damherten in de Hoeksche Waard zorgen voor onrust. Sinds de provincie opdracht heeft gegeven om ze allemaal te laten afschieten, lopen de gemoederen hoog op. Ray, Arie en Jan trekken dagelijks het gebied in om de damherten te fotograferen en vinden de dieren een verrijking. Maar volgens voorstanders van de zogenoemde nulstand zal een groeiende populatie alleen maar voor problemen zorgen. Wie bepaalt er over het lot van de beschermde, in het wild levende dieren? Wordt er te snel afgeschoten of is het soms de enige optie in het belang van mens en dier?Pointer
Pointer: Jeugdzorg

Jeugdzorgmedewerkers zitten veel te veel met hun neus in de papieren. Al jaren schreeuwt de sector moord en brand. Het probleem: er blijft te weinig tijd over voor al die kinderen en gezinnen in de jeugdzorg. De zorg lijdt eronder. En dat vinden niet alleen de jeugdzorgmedewerkers zelf. Niet voor niets werd Rita Verdonk drie jaar geleden door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aangesteld als speciaal adviseur (Ont)regel de zorg. Haar opdracht: de administratieve lasten voor professionals in de jeugdzorg binnen één jaar merkbaar verminderen. Wij maken de balans op. Wat is er terechtgekomen van die belofte?Pointer
Pointer: Help! Ik zoek een huurwoning

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte. Vaak moet je jaren wachten op een sociale huurwoning, met alle gevolgen van dien. Zo zit Dorien met haar twee dochters vast in een krappe woning en verblijft Inge met drie kinderen na de scheiding op een tijdelijk vakantieadres. Waarom bouwen sommige gemeenten niet meer sociale huurwoningen? Zijn mensen met een smallere beurs nog wel welkom?Pointer
Pointer: De kledingafvalberg

We zijn verslaafd aan het kopen van kleding. En de verwachting is dat onze kledingconsumptie de komende jaren alleen maar toeneemt. Tegelijk is de textielindustrie, op olie en gas na, de meest vervuilende industrie en zorgt het voor zo'n tien procent van onze wereldwijde CO2-uitstoot. Kleren recyclen is een van de oplossingen. Toch gebeurt dat nog maar met één procent van al het textiel, terwijl de ambities veel hoger liggen. Hoe komt dat? Wat gebeurt er dan met de kleding die we in textielbak gooien? Kunnen we eigenlijk wel van een trui weer een trui maken?Pointer
Pointer: Langdurig geveld door corona

Brigit is een jaar na haar besmetting met Covid-19 nog steeds ziek thuis en heeft lang moeten zoeken naar goede zorg. Binnenkort start een traject om passend werk voor haar te zoeken, terwijl ze nog geen energie heeft. Ook Laura is langdurig geveld door corona. Haar werkgever nam haar klachten niet serieus. De erkenning voor Long Covid blijkt voor sommige patiënten een enorme strijd.Pointer
Pointer: Arbeidsmigranten

In Nederland werken honderdduizenden arbeidsmigranten iedere dag om onder andere onze supermarkten te vullen en pakketjes te sorteren. Grote en kleine bedrijven kunnen niet meer zonder ze. Maar de omstandigheden waarin deze arbeidsmigranten moeten werken en wonen, zijn lang niet altijd goed. In de gemeente Westland werken 14.000 arbeidsmigranten in de glastuinbouw, maar projecten voor huisvesting sneuvelen telkens. En het tekort aan woningen werkt uitbuiting in de hand. Arbeidsmigranten belanden vaak met te veel mensen in slechte huisvesting in de omliggende steden. Hoe kunnen we de omstandigheden voor arbeidsmigranten wél verbeteren?Pointer
Pointer: Een hopeloze huizenjacht

Marieke is zzp'er en zoekt zich suf naar een betaalbare woning in Utrecht. Er is heel weinig aanbod voor mensen met een middeninkomen, zo ervaart ze. 'Het loopt meestal storm voor nieuwbouwprojecten. Alleen de peperdure appartementen blijven over.' Ook docente Maike, die gescheiden is en vanwege haar werk en kinderen gebonden is aan de stad, slaagt er niet in om een betaalbare woning te vinden. 'Er wordt soms wel 70.000 euro overboden. Dat geld moet je maar net hebben', zegt ze. Het is een hopeloze huizenjacht voor Marieke en Maike. Is er nog wel plek voor middeninkomens in de stad?Pointer
Pointer: Klimaatconflict in de polder

Een zeldzame roofvogel zorgt voor hoofdbrekens in Gelderland. Tientallen windmolens op de Veluwe moeten daarom voorlopig worden geschrapt uit de klimaatplannen. Maar 'wint' de natuur het altijd van de molen of is dit een uitzondering? We onderzoeken het protest tegen windmolens in en nabij natuur- en recreatiegebieden. Als onderdeel van het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in Nederland moet afnemen. Het streven is om de uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 te halveren. Dertig energieregio's onderzoeken daarom nu o.a. hoe en waar wind- en zonne-energie kan worden opgewekt.Pointer
Pointer: Helpt de leefstijlcoach ons van de coronakilo's af?

Corona drukt ons weer met de neus op de feiten: extra kilo's en een ongezonde leefstijl maken je kwetsbaarder voor ziekten. Daarom zit sinds twee jaar de leefstijlcoach in de basisverzekering; die moet 3,5 miljoen Nederlanders gezonder leren leven. Onze ongezonde leefstijl zorgt namelijk voor torenhoge ziektekosten. Maar het loopt nog geen storm bij de leefstijlcoach. Hoe kan dit? Willen we niet gezonder gaan leven? Of hebben de zorgverzekeraars geen belang bij het promoten van de leefstijlcoach?Pointer
Pointer: Vrouwenquotum

Het is al jaren bron van discussie, maar nog steeds gaat het niet goed met de economische positie van vrouwen in ons land. De helft van de Nederlandse vrouwen is niet financieel onafhankelijk. Massaal werken vrouwen parttime. Vrouwen zijn inmiddels hoger opgeleid dan mannen, maar nog steeds is het slecht gesteld met het aantal vrouwen aan de top. Als paardenmiddel is nu het vrouwenquotum ingesteld. Maar waarom lukt het niet om vrouwen meer te laten werken? En is dit überhaupt een probleem?Pointer
Pointer: Corona als beroepsziekte

Marcel is verpleegkundige op de spoedeisende hulp en krijgt Covid-19. Vermoedelijk is hij op zijn werk besmet geraakt. Straks is hij een jaar ziek en gaat hij minder verdienen. Marcel vindt dat niet eerlijk. Ook ontmoeten we verpleegkundige in een verpleeghuis Gordana. Zij raakt ook besmet met het coronavirus en belandt op de intensive care. Ze overleeft het ternauwernood en is nog steeds aan het herstellen. Over een paar maanden raakt zij misschien haar baan kwijt. Moet er iets worden geregeld voor zorgverleners, zoals Marcel en Gordana, die in de frontlinie stonden en nu financiële schade hebben door Covid-19?Pointer
Pointer: De winst van kleine zorgaanbieders

Hoge winsten of een dividenduitkering van meer dan een miljoen euro in een paar jaar tijd. Er zijn zorgboerderijen en andere kleine zorginstellingen die een behoorlijk bedrag overhouden met de zorg aan jongeren. Dat is niet per se verboden, maar het roept wel vragen op. Vooral als gemeenten kampen met drastische tekorten op de begroting van de jeugdzorg. Komt het zorggeld eigenlijk wel goed terecht? En hebben gemeenten voldoende zicht op de besteding ervan?Pointer
Pointer: Gemeentelijke herindeling

In de afgelopen jaren is het aantal gemeenten in Nederland fors gedaald. Van ruim 900 begin jaren zeventig, naar 613 in 1995 tot 352 anno 2021. Net als inwoners vragen ook verschillende deskundigen zich af of die schaalvergroting altijd wel de gewenste effecten heeft voor burgers én gemeenten. We onderzoeken de voor- en nadelen van de gemeentelijke herindelingen. Kan een gemeente nog wel zelfstandig blijven met al die ingewikkelde taken of is groter niet altijd beter? Kost zo'n fusie alleen maar geld of levert het de burgers juist op de lange termijn ook (financieel) iets op? En wat blijft er nog over van het 'echte dorpsgevoel'?Pointer
Pointer: Plastic puin in de natuur

Ieder jaar verdwijnen grote hoeveelheden plastic onder de grond door het gebruik van recyclinggranulaat. Het gerecyclede bouwpuin, dat wordt gebruikt voor de aanleg van wegen en paden, mag namelijk tot 1% uit plastic bouwafval bestaan. Zelfs Staatsbosbeheer, onze grootste natuurbeschermer, gebruikt dit met plastic vervuild bouwpuin voor de aanleg van wandelpaden in de natuur. Wandelaars vinden zakken vol plastic bouwafval, zoals pluggen, isolatiemateriaal, elektriciteitsdraden en stukjes pvc-buis. Hoe wenselijk is dat? En wat gebeurt er met het plastic als het eenmaal in de bodem zit?Pointer
Pointer: Plasticplaag: plastic afval over zee sturen is big business

De Indonesische Nina (12) ziet hoe op haar eiland Oost-Java plastic afval gedumpt en in de open lucht verbrand wordt. Bij die bergen plastic zit ook buitenlands afval. Nina vraagt zich af waarom westerse landen hun eigen afval niet verwerken, zodat haar eiland schoner blijft. Ook Nederland stuurt veel plastic de zeeën over voor recycling. Waarom doen we dat eigenlijk? Hoe kan het dat handelaren er geld aan verdienen? En wordt dat plastic afval daar ook daadwerkelijk op een goede manier gerecycled?Pointer
Pointer: Ziek door je werk

Edward is ziek: hij heeft schildersziekte. Vermoedelijk omdat hij met giftige stoffen heeft gewerkt. Hij stelt zijn oud-werkgever aansprakelijk, maar dat is nog geen gelopen race. Beroepsziektezaken duren in Nederland vaak erg lang. Hoe kan dat? We komen ook in contact met Jaco. Hij werd ook ziek door zijn werk en werd in het gelijk gesteld, maar de zaak duurde in totaal negen jaar en dat was slopend voor hem. Jaco raadt dan ook iedereen af om een beroepsziektezaak aan te spannen. Moeten we in Nederland toe naar een ander systeem, waarbij mensen met een beroepsziekte sneller duidelijkheid krijgen?Pointer
Pointer: Floriade 2022: Duurzame droom of financiële nachtmerrie?

In 2022 wordt in Almere de Floriade geopend, dé wereldtuinbouwtentoonstelling die de stad op de kaart moet zetten en een voorbeeld moet zijn voor een groene, duurzame wijk van de toekomst. Ondernemer Philippe van Tiel was in eerste instantie enthousiast over de plannen, maar inmiddels zet hij vraagtekens bij het project. Bij het indienen van het plan zou het de gemeente maximaal tien miljoen kosten, maar inmiddels liggen de schattingen tientallen miljoenen hoger. Veel Almeerders vrezen dat zij de rekening gepresenteerd krijgen. Is de Floriade een mooie duurzame droom of wordt het een financiële nachtmerrie? Is er nog een weg terug?