True
Ondernemen.TV - TV kijken via internet, de beste Ondernemen tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Wilde ganzen - Alle afleveringen
Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Liberia

Er is genoeg schoon drinkwater op de wereld te vinden, het probleem is de slechte infrastructuur. Zo ook in het Foya District in Liberia, waar mensen vies water drinken uit de rivier. Ze zijn er vaak ziek en jonge kinderen hebben een hogere kans om te overlijden. Met uw hulp worden er in drie dorpen waterpompen geïnstalleerd en worden jongeren opgeleid om die te onderhouden, zodat straks duizenden bewoners hier jarenlang gebruik van kunnen maken. Schoon water zorgt voor minder infecties en draagt bij aan goede gezondheid en zelfs aan beter onderwijs.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen

Sport en spel maakt een groot verschil in de levens van jongeren, die vaak zonder familie of vrienden gevlucht zijn. Velen zijn getraumatiseerd en voelen zich in het kamp niet veilig. Juist door te sporten leren zij elkaar kennen en ontstaan er vriendschappen. Samen sporten en spelen onder begeleiding van coaches helpt hen groeien, op weg naar hopelijk een betere toekomst. Na het succes in Kenia willen we ook graag in Bangladesh in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld jongeren laten sporten, zodat ze daar ook weer een lichtpuntje krijgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

In het dorp Simba, op het platteland van Kenia, willen kinderen graag leren en hebben recht op goed onderwijs. Om dat voor elkaar te krijgen is de wens een nieuwe school te bouwen met woningen voor leerkrachten. Het gebouw zal buiten schooltijd ook gebruikt worden voor bijlessen. Educatie is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en de samenleving.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Vietnam

In de provincies Dien Bien en Han GIang krijgen kinderen met een hazenlip, gespleten gehemelte of een andere beperking geen hulp. De families kunnen het niet betalen en er is nog geen basiszorg beschikbaar. De wens is om deze kinderen te behandelen. Voor hen betekent een operatie een wereld van verschil. Ze kunnen daarna vaak weer naar school, spelen met leeftijdsgenootjes en meedoen aan de samenleving.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Senegal

In het Senegalese dorp Kafountine is een vakschool speciaal voor meiden opgericht. Inmiddels hebben honderden vrouwen een baan gevonden of zijn zelf een bedrijfje gestart. En dat is bijzonder, want voorheen kregen meisjes hier nauwelijks onderwijs en hadden ze weinig toekomstperspectief. Op deze school leren ze een ambacht, krijgen ze les in marketing, gezondheid en lezen en schrijven. Om de school financieel onafhankelijker te maken is de wens om tien zonnepanelen te installeren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

We willen één miljoen bomen planten in de regio Jalihal in India, om de aarde te vergroenen en de boeren vooruit te helpen. Door klimaatverandering wordt het in India steeds droger en de grond en de mensen worden daardoor armer en armer. De beste manier om het tij te keren is het planten van bomen, maar dat moeten er dan wel heel veel zijn.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Oekraïne

Net als in de rest van Europa zijn er ook in Oekraïne veel vooroordelen over Roma. Ze ervaren overal discriminatie en uitsluiting. Kinderen worden zelfs geweigerd op de basisschool. Daardoor lopen ze in de eerste jaren van hun ontwikkeling al gelijk een achterstand op en dat willen we voorkomen. In het dorp Janoshi wonen 82 Romafamilies. In het kamp zelf staat een kleine school met maar één klaslokaal. De wens van de ouders is dat dit gebouw wordt gerenoveerd en uitgebreid, waardoor er meer kinderen naar school kunnen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Rwanda

In de jaren 70 vertrok de Belgische broeder Cyriel naar Rwanda om jongeren vakonderwijs te geven. De studenten werken mee aan een onderneming die zo veel mogelijk projecten steunt. Dit keer wordt een basisschool in Kisaro onder handen genomen. Het gebouw is vervallen en niet veilig voor de leerlingen. De wens is om vier klaslokalen te renoveren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Sierra Leone

Het onderwijs in Sierra Leone mag dan wel gratis zijn, dat is nog geen garantie voor succes. De kwaliteit van de lessen is laag, waardoor de leerlingen lang niet altijd komen opdagen. Met dit project willen we een eerste stap zetten richting beter onderwijs.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zambia

In het oosten van Zambia leven veel mensen van de landbouw. Een half jaar lang valt er hier geen druppel water. De mensen raken zo in de problemen. De oplossing: goedkope, duurzame waterpompen, gemaakt door lokale mensen. De wens is om een trainingscentrum te bouwen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Brazilië

Een school die de ontwikkeling van ieder kind stimuleert, hoe arm of rijk je ouders ook zijn. Dat doet de Cecilia Meireiles School in Brazilië. Om de kwaliteit hoog te houden is renovatie hard nodig.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Guatemala

Twee jaar geleden is er met hulp van Wilde Ganzen een onderwijstraject voor duurzame landbouw gestart met een groep jongeren in de regio Tucurú in Guatemala. Dat was een succes. Ze krijgen les in het verbouwen van groente en fruit, leren hoe ze kippen kunnen houden en hoe je vis moet kweken. De wens is nu om een groep van vijftig jongeren verder op te leiden als boer.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Togo

Wie in Togo naar het toilet moet, gaat naar buiten. Alles stroomt daardoor zo de plaatselijke rivier in en komt in het drinkwater terecht. Mensen worden ziek. Buiten plassen kan nog best gevaarlijk zijn. Er is kans op slangenbeten en meiden zijn bang om 's avonds aangerand te worden. De wens is om biotoiletten te bouwen, trainingen te geven en een onderhoudscomité aan te stellen zodat alles spic en span blijft.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Sri Lanka

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Voor nierpatiënten is dialyse van levensbelang. In India krijgt lang niet iedereen deze medische hulp. Een ziekenhuis in Thiruverkadu wil hier topprioriteit aan geven. De wens is dan ook goede apparatuur, zodat 350 mensen jaarlijks de zorg krijgen die ze nodig hebben.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Marokko

In de plaats Skoura kan het wel een half jaar droog zijn. Oogsten mislukken en er is niet genoeg eten voor de bewoners. Boeren gebruiken nu om en om een waterpomp. Deze is elektrisch en door de lange aanhoudende droogte stijgen de kosten. De wens is renovatie van de huidige put, een waterreservoir en een duurzaam waterpompsysteem op zonne-energie. De lokale boeren kunnen zo hun werk weer oppakken en meer producten kweken. Dit zorgt voor voldoende voedsel om te eten en te verkopen. Niet alleen 75 boeren worden hiermee geholpen, de hele gemeenschap plukt hier de vruchten van.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Nepal

Sunamaya Lama is boerin in Nepal en ondervindt dagelijks de gevolgen van armoede. Haar kinderen hebben honger en er is geen geld voor een opleiding. Zonder spaargeld en hulp van de overheid is haar gezin volledig afhankelijk van de opbrengst van hun boerderij. En dat is niet veel. Haar grond is klein, de watertoevoer is slecht en ze heeft maar weinig dieren. De wens is irrigatiesystemen, simpele groentekassen, zaden en gereedschap. En niet alleen voor haar, maar ook voor bijna 600 andere boeren. Voor nog meer kennis krijgen ze trainingen in landbouw. Zo kunnen de boeren vaker en meer oogsten en krijgen ze betere inkomsten.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Peru

Ook met overheidssteun is de coronapandemie zwaar. Maar inheemse gemeenschappen in de Cusco-regio van Peru krijgen deze steun amper of helemaal niet. Vanwege de lockdown zijn er geen inkomsten van toeristen. Er is geen geld voor eten, kinderen zijn ondervoed, huiselijk en seksueel geweld neemt toe en het aantal zwangerschappen bij vaak zeer jonge meisjes groeit. Met een nieuw programma willen de leiders van de gemeenschap hun problemen oplossen. Door het verbouwen van eigen voedsel, thuisonderwijs, seksuele voorlichting en het verbeteren van de woningen hopen ze uit deze negatieve spiraal te komen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Oeganda

Nkumba in Oeganda is een echte universiteitsstad. Veel jongeren willen hier graag studeren. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. De St. Dennis Vocational School biedt kansarme jongeren een vakopleiding waarmee ze goede kans maken om een baan te vinden. De school barst uit zijn voegen en wil graag uitbreiden met onder andere nieuwe klaslokalen en kantoren. Zo kunnen er nog meer studenten naartoe, wat weer zorgt voor extra inkomsten om de schoolkosten te dekken. De leerlingen zelf worden nauw betrokken bij de bouw. Zo kunnen ze gelijk ervaring opdoen als timmerman of elektricien.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Somalië

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zambia

Julian en Rosalia zijn twee ondernemende vrouwen die in Zambia in een ziekenhuis werken. Ook runnen ze een dagcentrum en school voor kinderen uit de sloppenwijken van Kasama. Met een aantal boerderijen verdienen ze geld om alle projecten draaiende te houden. Om het dagcentrum en de school meer financieel onafhankelijk te maken, willen de zusters de boerderijen verder uitbreiden met een goede watertoevoer.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Guatemala

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Niger

Niger is heel droog, maar water is essentieel. Waterpompen zijn de oplossing! Twintig lokale mensen worden getraind om deze te maken.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Samen met de ouders en de overheid willen we de kwaliteit van het onderwijs in 35 dorpen in India verbeteren. Er worden centra opgericht voor bijlessen voor 500 kinderen. De centra zorgen ook voor bewustwording bij ouders dat school belangrijk is.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tsjaad

In het dorp Lamadi zijn de omstandigheden van het schoolgebouw niet best. Het gebouw is beschadigd, er is geen wc en ze slapen op oude rieten matjes. Nu wil men een nieuw schoolgebouw, schoolmeubilair, een waterpomp en sanitaire voorzieningen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zuid-Afrika

In de townships van Kaapstad is er één opvang waar ook kinderen met een handicap naartoe kunnen. De directrice zet zich in om ieder kind waar mogelijk door te laten stromen naar regulier onderwijs. Om aan de overheidsnormen te blijven voldoen, is een nieuw gebouw nodig, zodat de 200 kinderen kunnen blijven komen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

In India is een ware digitale revolutie aan de gang. Deze bereikt alleen de arme kinderen niet, waardoor ze een achterstand oplopen. Men wil nu de Don Bosco school digitaliseren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

In een van de armste regio's in Ghana hebben twee jeugdvrienden met hulp van Wilde Ganzen een school gebouwd. De volgende stap: vervolgopleidingen. Inmiddels krijgen ruim vierhonderd leerlingen gratis onderwijs en maaltijden op de basis-en middelbare school. De moeders profiteren ook van de school, door de groentetuin die erbij zit, waarmee ze een vast inkomen hebben.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

Een paar jaar geleden kreeg mama Samia uit Tanzania bij haar huis een kraan, waar het hele dorp aan mee had geholpen. Nooit meer hoeft ze uren te lopen met liters water. En inmiddels heeft ze een goedlopende winkel door de tijd die overblijft. Dit gunt ze de vrouwen en meisjes in omliggende dorpen ook, zodat er een einde komt aan dit zware werk. En de meisjes kunnen hun tijd besteden om naar school te gaan in plaats van urenlang met water te sjouwen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Mozambique

In de stad Nampula staat een groot ziekenhuis, maar dit is overbelast. In de regio staan kleine klinieken, maar voor sommige dorpen toch te ver weg. Het gevolg: geen zorg, waardoor kleine gezondheidsproblemen uitgroeien tot chronische ziektes. Een team bestaande uit een arts, tandarts en verpleegkundige reist naar de dorpen en houdt daar spreekuur. Een prachtige uitkomst. Maar helaas is het mobiele zorgteam op dit moment niet meer zo mobiel, omdat de auto kapot is. Met uw hulp kunnen ze een nieuwe auto aanschaffen en op die manier duizenden patiënten in de regio helpen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gambia

Elke dag verkopen vrouwen vis in een vervallen markthal in Gambia. Eigenlijk is het niet meer verantwoord, maar wat moet je als het de enige plek is waar je wat geld kunt verdienen? De gemeente is verantwoordelijk, maar kijkt niet om naar het onderhoud. Het dak staat op instorten, het lekt en de ruimte is niet groot genoeg om iedereen een eerlijke kans te geven hun waar aan te bieden. De wens van de verkoopsters? Een nieuwe en grotere markthal. Een plek waar ze veilig, droog en hygiënisch hun spullen kunnen verkopen. En een plek waar ze niet meer zo afhankelijk zijn van de gemeente.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Syrië

In 2019 heeft Wilde Ganzen geholpen een gezondheidscentrum te bouwen in de Syrische stad Al Bab. Dit centrum is een groot succes en wil haar kennis en kunde graag delen. In het nabijgelegen dorp Swaiha is geen dokterspost en de wegen zijn zo slecht dat het moeilijk is om naar het ziekenhuis te reizen. Daarbij is er door de jarenlange oorlog een tekort aan zowat alles. Kinderen en zieke mensen kunnen nu vrijwel nergens terecht voor onderwijs en zorg. De wens is om hier een dependance van het ziekenhuis te bouwen, waar patiënten uit de buurt medische hulp krijgen en vrouwen en kinderen scholing en sociale hulp.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

Vijftien mensen met een beperking krijgen in Tanzania de kans van hun leven: ze worden opgeleid tot bakker en krijgen de mogelijkheid een eigen bedrijf te starten. De winst van de bakkerij wordt geïnvesteerd om nog meer mensen met een beperking te helpen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ethiopië

Ethiopië is volop in ontwikkeling, maar helaas is er nog steeds weinig begrip voor mensen met een beperking. Dat willen we graag veranderen door kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Nu krijgen ze vaak geen onderwijs, hebben veel minder kans op de arbeidsmarkt en blijven afhankelijk. Met dit project investeren we in beter onderwijs, waardoor kinderen ontdekken dat ze veel meer in hun mars hebben dan de omgeving altijd tegen ze heeft gezegd. Het plan is om docenten een speciaal trainingsprogramma te laten volgen, zodat ze beter lesgeven en ouders bewust te maken van de potentie van hun eigen kinderen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

In Ghana wordt dankzij de vele donateurs een kraamkliniek geholpen, een plek waar vrouwen veilig kunnen bevallen en waar met hun waardigheid en privacy rekening wordt gehouden. Het ziekenhuis is een goede leerplek voor artsen en verzorgend personeel in opleiding. Na hun training komen velen van hen terecht in kleine gezondheidsposten in afgelegen delen van Ghana. Zo wordt kennis verspreid. Er is al een nieuw gebouw met verloskamers, een operatiekamer, couveuse- afdeling en een onderwijsruimte. De wens is om tussen het oude en nieuwe gebouw een verbindingsstuk te maken en de oude verloskamers te renoveren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Indonesië

In het dorp Kroya willen ze graag een kliniek bouwen en een ambulance aanschaffen. Iedereen uit het dorp kan hier straks terecht voor moeder- en kindzorg, onderzoeken en eerste hulp. Ook wordt er voorlichting gegeven. De ambulance is nodig voor mensen die naar het ziekenhuis moeten. En om gelijk optimaal gebruik te maken van deze wagen, wordt deze ook inzetbaar als brandweerwagen, watertappunt en lijkwagen. De bewoners helpen mee: wie het kan, geeft een kleine bijdrage.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Nepal

In Nepal komt het voor dat zelfs kleuters aan het werk worden gezet. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat ze naar school kunnen. Dat kan in het dorp Gotihawa. De kleuters krijgen hier les in de open lucht, maar dat is niet handig. Als het regent worden ze kletsnat en je moet ze constant in de gaten houden, zodat ze niet weglopen. Daarom komen de ouders nu in actie. Ze willen de basisschool graag uitbreiden met een kleuterschool met een omheining om het plein, zodat de kleuters een veilige start krijgen en zich volop kunnen ontwikkelen. De juf wordt betaald door de overheid, het gebouw moeten de ouders zelf financieren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

Studenten in Nairobi krijgen een horecavakopleiding en worden geholpen bij het vinden van een baan. Voor extra inkomsten heeft de school een eigen hostel. Zo verdienen ze geld met toeristen en reizigers die er overnachten. Ze willen graag uitbreiden met een nieuwe keuken, zodat nog meer studenten een opleiding in de horeca, tot kok of kelner krijgen. De maaltijden die ze maken, verkopen ze aan gasten van het hostel, de broden die ze bakken gaan naar de ambassades. De inkomsten komen ten goede aan de school.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Arme mensen in India krijgen te weinig gezonde voeding en de hygiëne laat te wensen over. Goede zorg is voor hen van levensbelang. Ze kunnen terecht in het ziekenhuis in Patna, maar dit is oud en heeft te weinig plek. Ze zijn al begonnen met de bouw uit eigen geld, maar er is ook een grote behoefte aan bedden, hartmonitoren en andere medische apparatuur, zodat straks 10.000 patiënten hiernaartoe kunnen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

In Matamba zijn dertig weeskinderen die bij familie opgroeien. Maar lang niet elke familie kan de extra kosten die een nieuw gezinslid met zich meebrengt, betalen. Ze kunnen financiële hulp voor de aanschaf van uniformen en schoolgeld goed gebruiken. Zo hebben ze niet alleen een fijn thuis, maar ook een school waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Libanon

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Oeganda

Een jeugdcentrum in een dorp vlak bij de hoofdstad van Oeganda wil de leesvaardigheid van jonge kinderen uit arme gezinnen verbeteren en meiden meer zelfvertrouwen geven. Op school is nauwelijks lesmateriaal, klassen zijn overvol en er is geen meubilair om geconcentreerd te kunnen werken. Door de coronacrisis zijn inmiddels veel scholen gesloten, waardoor de meiden nog kwetsbaarder zijn. Het gebeurt regelmatig dat ze zich om laten kopen in ruil voor bijvoorbeeld seksuele handelingen. Het plan is om 2500 kinderen uit arme gezinnen te leren lezen en meiden te leren beter voor zichzelf op te laten komen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Ieder kind verdient een thuis in een liefdevolle omgeving. Ook de straatkinderen in Bangalore die op stations, parkeerplaatsen en markten slapen. Families worden opgespoord om zo veel mogelijk kinderen terug naar huis te begeleiden. Als dat niet lukt, krijgen de straatkinderen hulp bij hun dagelijkse problemen en worden ze gemotiveerd een opleiding te volgen en werk te vinden. De kinderen van wie geen familie te achterhalen is, kunnen bij een pleeggezin terecht. Zo kunnen ze in een eigen bed slapen, naar school en krijgen ze een betere toekomst. De gemotiveerde pleegouders willen de voormalige straatkinderen met alle liefde verzorgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Wit-Rusland

In Wit-Rusland worden veel zaken door de overheid geregeld. Dit geldt alleen niet voor de zorg voor kinderen met een beperking, waardoor ze vaak niet naar school kunnen. In Yelsk staat een dagopvang voor deze kinderen. Enthousiaste begeleiders, therapeuten en vrijwilligers proberen hier met minimale middelen het maximaal haalbare te realiseren. Vanbinnen is het goed onderhouden, maar buiten ziet het er nogal troosteloos uit, waardoor de kinderen eigenlijk nooit buiten spelen. De wens is een speeltuin met leuke, educatieve toestellen, zodat ze heerlijk spelenderwijs kunnen leren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Lesotho

In een bergachtig gebied in Lesotho gaan ruim 650 kinderen naar de Semonkong High School. Daar krijgen ze goed onderwijs, zodat de kinderen een beter toekomstperspectief krijgen. De wens is een hal waar activiteiten voor de school en het hele dorp worden georganiseerd.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Nepal

In Nepal hebben ouders van kinderen met autisme zelf een zorgcentrum opgericht. Kinderen krijgen hier behandelingen van een fysiotherapeut en gaan er naar school. Graag willen ze ook gedragstherapie en spraaktraining voor de kinderen en voorlichting voor de buitenwereld aan gaan bieden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gambia

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

Elke dag trekken meisjes uit de arme noordelijke regio's van Ghana naar de steden om werk te zoeken. Daar belanden ze op straat, met alle gevaren van dien. Een succesvol trainingscentrum in Kumasi geeft voormalige straatmeisjes een opleiding. Graag willen ze nu uitbreiden met een kapperszaak, kledingmakerij en winkel.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Corona

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

India is met een grote inhaalslag bezig, zowel op het gebied van onderwijs, als in de zorg. Maar helaas kunnen veel arme mensen goede medische zorg niet betalen. Gelukkig kunnen zij terecht in het St. Thomas Hospital in de stad Chennai, dat goedkoop of soms zelf gratis is. Alleen kampt dit ziekenhuis met een probleem: het is niet aangesloten op een waterleiding. Water wordt gehaald uit putten en als er niet genoeg is, moet het ingekocht worden, wat veel geld kost. De wens is om regenwater op te vangen in twee grote tanks. Die kostenbesparing kan dan weer naar de medische zorg gaan.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gambia

Door een tekort aan financiën staat de bouw van een basisschool in het dorp Aljamdu stil en dat terwijl het bijna af is. Het geraamte van het schoolgebouw staat. Een waterput en zonnepanelen zijn aangelegd. Ook is gestart met de bouw van de schoolkeuken, zodat kinderen dagelijks een maaltijd zullen krijgen. De dorpsbewoners en de lokale overheid willen niets liever dan de bouw zo snel mogelijk voortzetten, zodat de kinderen straks weer naar school kunnen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit project wordt afgemaakt en 187 kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Kenia

In het dorp Kangundo in Kenia staat een basisschool. Door de slechte staat van het gebouw moet deze sluiten, waardoor ruim tweehonderd kinderen niet meer naar school kunnen. Er is veel armoede in het dorp. Ouders zijn verslaafd, er is huiselijk geweld en veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger. School was altijd een veilige haven. Het is dus heel belangrijk dat er een nieuw gebouw komt waar de kinderen weer les kunnen krijgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

In de regio Villupuram staat een school voor kinderen met een beperking. En dat is bijzonder, want meestal schaamt de familie zich en worden ze thuisgehouden. Helaas valt de stroom vaak uit, waardoor de ventilatoren en computers niet gebruikt kunnen worden en de oogsten mislukken in de moestuin, omdat de grond te droog is. Met de aanleg van een waterput en het plaatsen van zonnepanelen helpen we de school enorm.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zimbabwe

In twee afgelegen dorpen in Zimbabwe is er een gebrek aan leerkrachten. Het schoolbestuur wil graag huizen voor de docenten bouwen. Zo hoeven ze niet meer te reizen en blijven ze langer op de school werken. 1600 kinderen krijgen straks goed onderwijs waardoor hun toekomstperspectief beter wordt.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Sri Lanka

In het dorp Talpe in Sri Lanka zijn de ouders echte aanpakkers. Grote tegenslagen, zoals de tsunami in 2004, kwamen ze te boven en een paar jaar geleden hebben ze een school voor hun kinderen gebouwd. Deze school voor vier- tot zesjarigen is belangrijk, want zonder voorbereidend onderwijs is het voor kinderen in Sri Lanka moeilijk om de basisschool af te maken. Met tachtig kinderen zit de school propvol. Er staan nu zelfs twintig kinderen op de wachtlijst. Hoog tijd dus om uit te breiden. En opnieuw zijn de ouders bereid de schouders eronder te zetten. De wens is een nieuw gebouw met een bibliotheek, docentenkamer, sanitair en een computerlokaal.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Peru

In Peru is Spaans de officiële taal. Maar in de dorpen in de berggebieden spreken ze de Incataal en dat zorgt voor leerachterstanden, discriminatie en problemen op de arbeidsmarkt. De kwaliteit van het onderwijs is overal in de regio erg laag. Leerkrachten zijn slecht opgeleid, hebben weinig kennis van de oorspronkelijke cultuur en spreken vaak alleen maar Spaans, waardoor de kinderen niet goed begeleid worden. De wens is tweetalig intercultureel onderwijs, inclusief seksuele voorlichting. Want ook dat is hard nodig. Op het platteland is regelmatig sprake van misbruik en tienerzwangerschappen. Met de juiste kennis kunnen we dit hopelijk voorkomen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

In India gaan meiden uit arme gezinnen vaak niet naar school. Vaak worden ze op 13-jarige leeftijd al uitgehuwelijkt. Steven Vidyaakar richtte in de buurt van Chennai het Jeevan Community College op. Al meer dan 800 meiden zijn hier afgestudeerd en hebben een goede baan gevonden. Ze zijn onafhankelijk, voelen zich sterker en hebben meer aanzien. Dat willen graag meer meisjes. Daarom wil de school graag renoveren en uitbreiden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Malawi

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Indonesië

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zuid-Afrika

In een township in Zuid-Afrika staat een centrum voor mensen met een beperking, een groep die moeilijk wordt geaccepteerd in de maatschappij en vaak genegeerd wordt. In het centrum zijn ze wel welkom. Ze krijgen onderwijs, deskundige begeleiding, dagbesteding en een warme maaltijd. De wens is een nieuw gebouw dat voldoet aan de eisen van de overheid, zodat het centrum in de toekomst structurele subsidie kan krijgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Bosnië en Herzegovina

Het is 25 jaar geleden dat Srebrenica werd ingenomen en meer dan achtduizend mannen en jongens werden vermoord. De overgebleven vrouwen zijn nu op leeftijd en er komt voor hen een zorgcentrum.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Libanon

Een aantal jaar geleden hielp Wilde Ganzen bij de uitbreiding van een kinderopvang in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon. Er zijn nog een paar dingen te doen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Tanzania

Dankzij de intensive care voor te vroeg geboren en ernstig zieke baby's is het sterftecijfer met veertig procent gedaald. Het Sengerema ziekenhuis is inmiddels te klein en er zijn te weinig middelen om alle baby's te kunnen helpen. Met extra ruimte, meer apparatuur en training willen we de zorg naar een nog hoger niveau tillen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Suriname

In het binnenland van Suriname ligt het dorp Matta. Door de armoede zijn er veel problemen, van drank- en drugsmisbruik, tot huiselijk geweld en criminaliteit. De honderd inwoners willen graag een nieuwe start maken. Er is een basisschool, maar die is vervallen. Ook is er een groot tekort aan kennis en materiaal. Het is de wens om leerkrachten te trainen, ouders te betrekken bij het onderwijs en hulp te bieden bij de opvoeding. Met speciale begeleiding en individuele aandacht zijn we ervan overtuigd dat alle kinderen straks zelfstandig een eigen leven op kunnen bouwen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Servië

In Servië gaat slechts de helft van de kleuters naar school. In de oorlog is zoveel schade aangericht, dat nog lang niet alles is hersteld. In Ljukovo staat een gebouw dat als school kan dienen, maar moet nog worden ingericht. Daarbij willen de docenten graag trainingen en lesmateriaal, zodat straks 100 kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Mauritanië

Een groep vrouwen in Mauritanië runt een moestuin waar ze geld mee verdienen en hun gezinnen van eten. De droogte dreigt alleen roet in het eten te gooien. Wilde Ganzen helpt hen graag mee.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Vietnam

Vietnamese organisaties slaan de handen ineen om duizenden kinderen met een beperking te onderzoeken. Ontzettend belangrijk omdat ze vaak verwaarloosd worden. Het doel is om jaarlijks meer dan 2000 kinderen te onderzoeken en te opereren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

In de streek Padampur zijn veel bewoners erg arm en de gezondheidszorg is er beperkt. De wens is om een kliniek te bouwen, waar iedereen welkom is, ook als je de zorg niet kunt betalen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Sri Lanka

Duurzame ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale bevolking.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Zambia

In Shimabala, Zambia, hebben de ouders een school opgericht voor hun kinderen. Door het snel groeiende aantal leerlingen willen ze nu graag uitbreiden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gaza

Wilde Ganzen heeft een ziekenhuis in de Gazastrook geholpen bij de aanschaf van zonnepanelen. Daarmee is het elektriciteitsprobleem opgelost. Nu vraagt het ziekenhuis hulp voor de operatiekamer.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Oeganda

Een succesvol opleidingscentrum in het Oegandese dorp Kisozi barst uit zijn voegen. De school wil graag uitbreiden, zodat de leerlingen hun situatie kunnen verbeteren.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ethiopië

In Mezezo is met hulp van Wilde Ganzen een kraamkliniek gebouwd, waar dagelijks honderd vrouwen op spreekuur komen en veel blakende baby's worden geboren. De wens is om het centrum uit te breiden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Burkina Faso

In Burkina Faso hebben twaalf jongeren een stichting opgericht om kinderen op te vangen en naar school te sturen. Hun centrum kan wel een opknapbeurt gebruiken.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Nepal

In elke klas in Nepal zitten kinderen met oorproblemen die niet naar de dokter gaan omdat ze dat niet kunnen betalen, terwijl een simpele oorontsteking grote schade kan aanrichten. Wie slecht hoort, zal wel minder slim zijn, wordt gedacht, waardoor ze steeds verder achter raken. De wens is om 1.000 kinderen in afgelegen gebieden te screenen, mensen te informeren zodat er meer begrip komt en medisch specialisten op te leiden om de zorg te bieden die zo hard nodig is.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

De afgelopen jaren heeft Wilde Ganzen zich ingezet voor de bouw van een kraamkliniek in Balungo, Ghana. De aanleg van de kliniek is al ver gevorderd, maar we zijn er nog niet. De lokale gemeenschap heeft gevraagd om de kraamkliniek uit te breiden. Hartstikke nodig, want in deze regio van Ghana overlijden nog steeds veel vrouwen en baby's tijdens en na de bevalling.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Guatemala

In Guatemala hebben buurtbewoners in de stad Sacoj een basisschool, middelbare school en een technische vakschool opgericht. Met succes! Er zijn inmiddels 500 studenten afgestudeerd. Ze willen graag de vakschool uitbreiden, zodat ze op termijn financieel onafhankelijk kunnen worden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: India

Twintig alleenstaande en verstoten vrouwen in India krijgen ieder een eigen huis. Dat betekent zoveel meer dan een veilige woonplek: het zorgt voor meer aanzien en kans op werk.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

Vijftien enthousiaste boeren gaan meedoen met een project om dorre landbouwgrond in het noorden van Ghana om te toveren tot bloeiende moestuinen vol verse groente.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Somalië

Wist je dat kamelenmelk driemaal zoveel vitamine C bevat als koemelk? Met dit project help je het leven van vijftien boerenfamilies te verbeteren, hun kamelen te redden van de hongerdood en de inwoners van de stad Garowe te voorzien van voedzame kamelenmelk.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Malawi

In het dorp Kacheche is dankzij goede training de opbrengst van mais explosief gegroeid. De boeren willen graag een magazijn bouwen om hun oogst in op te slaan voor de verkoop.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Bolivia

In Bolivia is een groot tekort aan goed opgeleide mensen. Vooral meisjes vinden geen baan omdat ze te weinig onderwijs hebben gehad. Tijd om daar verandering in te brengen met een ICT-opleiding.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Malawi

Het Mulanje Mission Hospital in Malawi vraagt je hulp bij de uitbreiding van de kinderafdeling en het verbeteren van de wandelpaden tussen de verschillende afdelingen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Rwanda

Nederlandse jongeren helpen leeftijdgenoten in Rwanda. Steun hun initiatief om jongeren een opleiding te geven in koken, gezonde voeding, hygiëne en ondernemerschap. Zo doorbreken we samen armoede in een van de armste wijken van Kigali, de hoofdstad van Rwanda.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Gambia

Na eerdere samenwerkingen die succesvol zijn afgerond, vraagt het belangrijkste ziekenhuis in de hoofdstad van Gambia nu jouw hulp bij de volgende fase van de renovatie van hun verouderde gebouw.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Ghana

In Ghana bouwden jeugdvrienden Tamimu Bance en Hudu Fuseini een basisschool in hun geboortedorp. Met jouw hulp willen ze de school uitbouwen en de kinderen elke dag een gezonde maaltijd geven.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Peru

Drie jaar geleden nam Liesbeth Kerstens samen met haar man Pavel Marmanillo het gezinshuis Pachachaca over. Het huis ligt in de Heilige Vallei van de Inca's, een schitterende toeristische trekpleister in Peru, maar vol armoede en verborgen leed. Met therapie en opleidingen willen Liesbeth en Pavel stoere moeders in deze vallei helpen hun kracht te vinden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Brazilië

In Brazilië komen door armoede en geweld veel mensen in een neerwaartse spiraal van drugs- en alcoholmisbruik terecht. Stichting Água Viva wil hier iets aan doen en vraagt hulp bij de uitbreiding en renovatie van hun centrum voor verslavingszorg.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Sierra Leone

De City Garden Clinic in Sierra Leone heeft een goede reputatie. Het ziekenhuis biedt specialistische hulp in een land waar een groot gebrek is aan goede zorg. Hun gebouw is wél sterk verouderd en de hygiëne kan beter. Samen met stichting Smarter Hospital wil de kliniek graag haar gebouw renoveren en uitbreiden.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Peru

Als je op een basisschool van Iquitos iets leert, mag het een wonder heten. In klassen is het vaak een grote chaos, er zijn nauwelijks boeken en potloden en leerkrachten missen de kennis en ervaring om de kinderen goed les te kunnen geven. De Peruaanse organisatie El Manguaré probeert het onderwijs te verbeteren door trainingen te geven aan leerkrachten.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Oeganda

In Oeganda staat in het dorp Kinoni een prachtige kleuter- en basisschool, waar kinderen goed onderwijs krijgen. De dorpsbewoners hebben echter nog één wens: de aanleg van een waterpomp. Bij droogte hoeven de kinderen dan niet meer naar de dichtstbijzijnde waterbron te lopen.Wilde ganzen
Wilde Ganzen: Indonesië

Voor kinderen met een beperking is een zwembad een noodzaak. Ze kunnen er heerlijk ontspannen en goed hun spieren trainen. Op heel Bali is nog geen speciaal zwembad voor deze kinderen. PURE! Foundation, dat vrijwilligerswerk op onder andere Bali doet, wil samen met de Indonesische organisatie Yayasan Widya Guna hierin verandering brengen.